ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 149710801000

Ομήρου 32, Αθήνα Τ.Κ. 10672